Van de Voorzitter

LOGOWSVDV

Geachte Leden,

We zitten inmiddels al weer midden in het seizoen 2018. Wat hebben we als watersporters toch een schitterend mooi voorjaar en zomer dit jaar. Een ieder kan momenteel vol op genieten van de watersport, ieder op zijn eigen manier. Binnen het bestuur van de watersport zijn inmiddels ook wat nieuwe zaken te melden. De omgevingsvergunning is rond, met betrekking tot de nieuwbouw. We hebben met verschillende partijen gesprekken gevoerd, zowel gemeente als buren rondom de nieuwbouw. Dit alles is in prima harmonie verlopen, ook de roei – en de kano vereniging zijn zeer positief over de toekomst.We hopen dan ook dat er nu snel begonnen kan worden met de bouw van het nieuwe Roefke. Dit jaar is het jeugdzeilen ook weer een enorm succes. Er wordt in grote getale weer gebruik van gemaakt. We hebben zelfs een aantal bootjes extra moeten aanschaffen. We zijn erg blij met deze ontwikkeling en zullen ons als bestuur ook ons best doen de jeugd zoveel mogelijk te betrekken bij de watersport. Ook onder de leden zijn er gelukkig ook verschillende mensen die zich opgegeven hebben voor eventuele taken binnen de vereniging. Dit is en blijft een heel belangrijk onderdeel bij ons, omdat we die hulp echt hard nodig hebben om alles te kunnen organiseren. We hebben de afgelopen tijd met verschillende acties ook extra geld binnen gehaald voor onze vereniging. De Poiesz actie maar ook de Rabobank actie hebben weer geld opgeleverd voor ons. Als we het bouwen straks achter de rug hebben , kunnen we ons weer voor de volle 100% richten op watersport gerelateerde evenementen.

Iedereen nog een fijne zomer gewenst.

Met vriendelijke groet,

Dick Jansma

Voorzitter.