Van de Voorzitter

LOGOWSVDV

Geachte Leden,

Nu is het dan toch eindelijk zover, dat we de leden kunnen mededelen dat de eerste bouwwerkzaamheden aan ons nieuwe clubhuis inmiddels zijn begonnen. Uiteindelijk heeft het toch allemaal langer geduurd, maar we hebben het toch voor elkaar dat we straks in een prachtig gebouw komen te zitten aan het Gaastereiland. Op de ALV zijn we van plan jullie meer te laten zien van de plannen die het uiteindelijk zijn geworden. Na veel overleggen en praten wordt er nu straks daadwerkelijk gebouwd. De gemeente heeft inmiddels de kavel bouwrijp gemaakt en op korte termijn zullen de eerste palen de grond in gaan. Hoe de bouw allemaal georganiseerd wordt, zal de bouwcommissie vertellen op de ALV avond. Bij het werkelijke bouwen zullen leerlingen van ROC friese Poort en professionals aan het werk gaan. Bij de eindafwerking willen we graag een beroep doen op vrijwilligers. Zonder hulp van vrijwilligers staat er straks alleen een leeg gebouw. Aanmelden om mee te helpen bij de afbouw kan op de ALV maar ook opgave via de mail is perfect. Naast bouwen moet er meer gebeuren om de watersportvereniging te laten draaien en de watersport binnen de gemeente vorm te geven. Concreet zoeken we mensen voor de ledenadministratie, het secretariaat, de activiteiten commissie en iemand die de website bij wil houden. Instructeurs voor het volwassenen zeilen zijn ook welkom. Meer mensen die taken op zich willen nemen zijn natuurlijk van harte welkom. Met meer mensen kunnen we nu een maal meer bereiken. Een nieuw clubhuis kan een mooi start zijn om weer actieve vereniging te hebben. Iedereen is echt hard nodig, vooral ook omdat we de komende jaren weer de watersport met elkaar willen beleven en promoten. Het jeugdzeilen wat al weer volgeboekt is, organiseren van activiteiten op verschillende manieren maar ook Roefke activiteiten zoals thema middagen , klaverjassen en cursussen. We kunnen er met z’n allen weer een gezellig en bruisend en vernieuwende vereniging van maken voor jong en oud. Wij als bestuur hopen zoveel mogelijk leden te treffen op onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering die we zoals het nu lijkt voor de laatste keer zullen houden in de kantine van Mast.

Met vriendelijke watersport groet,
Dick Jansma,
Voorzitter WSV Drachten – Veenhoop.