Van de penningmeester

Contributie verenigingsjaar 2019

LOGOWSVDV

Geachte Leden, 

De contributie, voor het verenigingsjaar 2019, is gewijzigd en vastgesteld op € 45,00. In dit bedrag is inbegrepen lidmaatschap van het Verbond Nederlandse MotorbootsportWij maken u graag attent op de mogelijkheid ons te machtigen de contributie jaarlijks automatisch af te laten schrijven. Deze automatische afschrijving zal in de maand januari van 2020 plaatsvinden. Voor u een gemak en voor de watersportvereniging een aanzienlijke kostenbesparing. Indien u niet akkoord gaat met de automatische afboeking, kunt u de bank binnen 30 dagen opdracht geven een afschrijving op basis van de machtiging terug te storten. Betaald u echter niet per Automatische incasso dan bedraagt de contributie € 48,00 en ontvangt u een NOTA. Wij stellen het zeer op prijs uw betaling voor 1 februari 2020 te mogen ontvangen op het bankrekeningnummer van

WSV. Drachten-Veenhoop;          NL51RABO0108463567

onder vermelding van: Contributie 2020 en lidnummer 

Met sportieve groeten, W.S.V. ‘Drachten –Veenhoop’

Penningmeester:

Bert Doosje
Gjalt de Jongstraat 65
9204 LK
Drachten
Tel: 0512-354739
E-mail:  penningmeester@wsvdrachtenveenhoop.nl