Bestuur

LOGOWSVDV
Voorzitter:   
D. Jansma 
Bosschawei 74, 9212 RL
Boornbergum
0512-381852

Secretaris:  
secretaris@wsvdrachtenveenhoop.nl
          
Penningmeester:    
G. W. Doosje
Gjalt de Jongstraat 65, 9204 LK
Drachten
0512-354739

Bestuurslid:       
D.J. Botenga
Brouwerssingel 36, 9201 VC
Drachten
0512-785219
         
Bestuurslid  
J. Kampherbeek
Korenmolen 85, 9203 VB
Drachten
0512-540887

Bestuurslid        
J. van Coolegem
Jelle Plantingastraat 46, 9204 LM
Drachten
0512-544577 

Bestuurslid  
H. Vonk 
Kritte 50, 9212 VB 
Boornbergum 
0512-524124

Erelid: J. Smit, Burgum