Van de Voorzitter

LOGOWSVDV

Geachte Leden,

We zijn inmiddels al mooi onderweg naar de zomer. De meeste mensen hebben de boot al weer een tijdje in het water. Bij de WSV is het  inmiddels nog druk achter de schermen. Zoals we allen weten is met de algemene leden vergadering positief gestemd over de nieuwbouw van het Roefke. Verschillende mensen binnen maar ook buiten het bestuur om zijn druk bezig verschillende zaken voor te bereiden mbt de nieuwbouw. We hebben nog een avond in de kantine georganiseerd voor mensen uit de Wilgen en de Sanding. Zij kregen de mogelijkheid om de plannen te bekijken wat er allemaal staat te gebeuren. Foto’s en verschillende tekeningen lagen ter inzage.
De werkgroepen zijn nu druk bezig alles voor te bereiden, om straks zo snel mogelijk van start te kunnen gaan.
We houden onze leden en andere geïnteresseerden op de hoogte .
Ook het zeilen met de jeugd is dit jaar weer een groot succes. We moeten zelfs watersport liefhebbers teleurstellen omdat de groepen zo vol zitten. De organisatie organiseert verschillende activiteiten met het zeilen. Ook dit wordt door WSV verenigingen gemerkt in de omgeving. Er zijn al een aantal die contact hebben gezocht met ons om te kijken voor samen werking. Dus heel positief de laatste ontwikkelingen.
We hebben inmiddels de jaarlijkse Pinkstertocht ook al weer gehad met onze leden. Dit was wederom weer een succes. Via Oudega, naar Birdaard en hierna naar Dokkum.
Het weer was fantastisch en de sfeer was al net zo goed. De organisatie heeft weer flink hun best gedaan.
We hopen dan ook dat we ook dit jaar weer een prachtig vaar seizoen tegemoet gaan. Ik wens iedereen namens de watersport vereniging dan ook een hele fijne zonnige watersport zomer toe.

Namens de voorzitter,
Dick Jansma.