Van de penningmeester

Contributie verenigingsjaar 2016

Geachte Leden, LOGOWSVDV

De contributie, voor het verenigingsjaar 2016, is wederom niet verandert en vastgesteld op € 41,00. In dit bedrag is inbegrepen lidmaatschap van het Verbond Nederlandse MotorbootsportWij maken u graag attent op de mogelijkheid ons te machtigen de contributie jaarlijks automatisch af te laten schrijven. Deze automatische afschrijving zal in de maand april van 2016 plaatsvinden. Voor u een gemak en voor de watersportvereniging een aanzienlijke kostenbesparing. Indien u niet akkoord gaat met de automatische afboeking, kunt u de bank binnen 30 dagen opdracht geven een afschrijving op basis van de machtiging terug te storten. Betaald u echter niet per Automatische incasso dan bedraagt de contributie € 43,00 en ontvangt u een NOTA. Wij stellen het zeer op prijs uw betaling voor 1 mei 2016 te mogen ontvangen op het bankrekeningnummer van

WSV. Drachten-Veenhoop;          NL51RABO0108463567

onder vermelding van: Contributie 2016 en lidnummer (dit staat op de envelop van het clubboekje).

Met sportieve groeten, W.S.V. ‘Drachten –Veenhoop’

Penningmeester:

Robert Hettinga
Fivel 53
9204 CG
Drachten
Tel: 0512-542285
E-mail:  info@rhettinga.nl