Cursus Vaarbewijs 2

 

Ook dit winterseizoen wil WSV Drachten – Veenhoop weer een aantal cursussen voor                               leden en niet leden organiseren.

 

Na cursus Vaarbewijs 1 in het najaar Starten we  met een cursus “Vaarbewijs 2. “ 

In 4 lessen leert u alles wat u moet weten om het examen te kunnen halen. Na de voorrangsregels en borden en tekens langs het water van Vaarbewijs 1 gaat het bij Vaarbewijs 2 over het varen over groter water met stroom.

De lessen “Vaarbewijs 2” worden op de volgende maandagavonden gehouden.

Les 1             8 januari 2018

Les 2             22 januari 2018

Les 3             5 februari 2018

Les 4             19 februari 2018

De kosten zijn € 40,00 voor leden. Als je het lesboek nodig hebt dan komt daar € 20,00 bij  De docenten zijn Jan Kampherbeek en Dick van der Molen.

De cursus wordt gegeven in de kantine van:

Mast Jachtschilders,                                                                                De Werf 1                                                                                                9204 WX                                                                                                  Drachten

We beginnen om 19.30 uur en stoppen rond 22.00 uur

De kosten zijn:                                                                                              € 40,00 per persoon voor leden WSV Drachten-Veenhoop                              € 50,00 per persoon voor niet leden WSV Drachten-Veenhoop.

Opgave:                                                                                                      Klik hier om u aan te melden.

Of bij Jan Kampherbeek                                                              Kampj46@hetnet.nl                                                                                        0512-540887